Hírek -- Új rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet helyett hatályba lépett az új 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet.

Az új 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet megjelenése kisebb változásokat hoz a mára már hatályon kívül helyezett 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez képest.

Ezen változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

  1.          A veszélyes áru biztonsági tanácsadóvá való kijelölésről szóló iratot a vállalkozás vezetőjén felül a kijelölt veszélyes áru biztonsági tanácsadónak is kell jelölnie.
  2.          A veszélyes áru biztonsági  tanácsadó minden esetben írásban jelzi a veszélyes áru kezelésével kapcsolatosan feltárt hiányosságot
  3.          A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározza a biztonsági tanácsadó által készítendő éves jelentés tartalmi követelményeit.
  4.          A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet előírja, hogy az éves jelentés benyújtási határideje minden év május 31.
  5.          2014. október 1-ig minden vállalkozás köteles az új 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet szerint kijelölni.

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. sz. melléklete szerint az éves jelentésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

A vállalkozás és a biztonsági tanácsadó adatai, valamint a vállalkozás vezetőjének adatai. A vállalkozás veszélyes áru szállítással kapcsolatos adatai. A veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységi körbe tartozó veszélyes áru mennyisége (M) osztályonként (szállítás és fuvarozás esetében szállítási módonként és közlekedési alágazatonként külön táblázat készítendő).

A veszélyes áruk szállításához alkalmazott, az ADR, a RID, az ADN szerint jóváhagyásra kötelezett járművek azonosító adatai, a tartány vizsgálatok lejárata (ha a vállalkozás erre vonatkozó nyilvántartása ellenőrzés céljából hozzáférhető, akkor a jelentésben elegendő utalni a nyilvántartásra). A veszélyes áru szállításához kapcsolódó engedélyek, közbiztonsági tervre, egyéb belső szabályozókra történő utalás. A veszélyes áru szállítást érintő oktatások.

Az ADN, az ADR és a RID 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratok alapján a megtartott oktatások és az oktatásban résztvevők száma. Ellenőrzések (a biztonsági tanácsadó által tartott ellenőrzések és azok megállapításai, hatósági ellenőrzések, azok megállapításai). A vállalkozást érintő veszélyes áruval kapcsolatban bekövetkezett balesetek leírása, elemzése. A biztonsági tanácsadó észrevételei, javaslatai.

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos biztonsági tanácsadói szolgáltatások. Társaságunk ADR veszélyes áru biztonsági tanácsadói feladatokkal, ADR közbiztonsági terv készítéssel, ADR oktatási feladatokkal foglalkozik. Vállalunk eseti tanácsadást veszélyes áru tárolással, csomagolással, címkézéssel kapcsolatosan.