Veszélyes anyagok jelölése

Az ADR meghatározza a küldeménydarabok jelölésére, mint veszélyes anyagokra vonatkozó követelményeket. A veszélyes árukat bizonyos feltételek teljesülése esetén UN számmal és veszélyt jelző bárcákkal kell megjelölni, amelyet szükség esetén kiegészítő jelölésekkel is el kell látni. Ugyanezen a csomagoláson a kémiai biztonsági szabályok előírásai miatt is kötelező jelölési elemeknek kell lenniük. Az egyesítő csomagoláson a bárcával való jelölési kötelezettség alól nem mentesülő áruk jelölését meg kell ismételni. A 450 l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-k és nagycsomagolások jelölésére vonatkozó szabályok eltérnek az ettől kisebb küldeménydarabokéitól. A konténerek és tartányok jelölése nagy bárcákkal, kiegészítő jelölésekkel és UN számos vagy szám nélküli táblákkal történik. A konténerek és tartányok jelölésének szabályai függenek a konténer és a tartány típusától és a konténerben szállított áru jellegétől.

Veszélyes anyagok jelölésén túl

Segítünk minden követelményt teljesítő termékcímkét készíteni, támogatást nyújtunk abban, hogy az Önök által feladott veszélyes áruk megjelölése minden követelményt teljesítsen. (Abban az esetben, ha az Ön által feladott veszélyes áru mennyisége a jármű bárcával való megjelölését teszi szükségessé, akkor Önnek veszélyes áru biztonsági tanácsadót kell megbíznia.)

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos biztonsági tanácsadói szolgáltatások. Társaságunk ADR veszélyes áru biztonsági tanácsadói feladatokkal, ADR közbiztonsági terv készítéssel, ADR oktatási feladatokkal foglalkozik. Vállalunk eseti tanácsadást veszélyes áru tárolással, csomagolással, címkézéssel kapcsolatosan.