ADR tanácsadás

Társaságunk ADR veszélyes áru biztonsági tanácsadói feladatokkal, ADR közbiztonsági terv készítéssel, ADR oktatási feladatokkal foglalkozik. Vállalunk eseti tanácsadást veszélyes áru tárolással, csomagolással, címkézéssel kapcsolatosan.

Miért van szüksége ADR biztonsági tanácsadóra?

Mert a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 2013. évi CX. törvény ezt az alábbi esetekben előírja:

 1. Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie. (1.8.3.1)
 2. A kötelezettség alól azon vállalkozások mentesülnek, akik a rendelet szerinti korlátozott vagy engedményes mennyiségben történő veszélyes áru feladásban, szállításban (fuvarozásban), kirakásban vesznek részt. Szintén mentesülnek azon vállalkozások a kötelezettség alól, akik nem rendszeresen és se nem a fő, se nem a kiegészítő tevékenységükkel nem függ össze a veszélyes áru feladás, szállítás, címzettként való fogadás.

Néhány példa a kötelezettség megértéséhez:

Ha egy mezőgazdasági vállalkozás 34%-os ammónium-nitrát műtrágyát rendelt, amely big-bag csomagolásba van kiszerelve, akkor, ha a szállító (fuvarozó) saját maga nem tudja a járműről történő kirakodást elvégezni, akkor a vállalkozás köteles biztonsági tanácsadót foglalkoztatni.Ha egy vegyi anyagot kiszerelő vállalkozás nem csak a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut ad fel, akkor a vállalakozás, mint feladó veszélyes áru biztonsági tanácsadó foglalkoztatására kötelezett.

Ha egy elektronikai cikkeket gyártó vállalakozás tevékenysége során keletkeznek olyan veszélyes hulladékok, amelyek egyben veszélyes árunak is minősülnek, akkor a társaság ADR biztonsági tanácsadó foglalkoztatására kötelezett.

További példák

Ha egy élelmiszeripari vállalkozás olyan tisztítószert használ, amely beletartozik az ADR 1-9 veszélyességi osztályok valamelyikébe (a legtöbb ipari tisztítószer bele tartozik), és a fogadott áru belső csomagolása meghaladja a korlátozott mennyiséget (ha pl. ez a szer egy UN 3264 8, III. alá sorolt savas kémhatású tisztítószer, akkor ha a szállított anyag belső csomagolása nagyobb, mint 5 l, az árut nem lehet korlátozott mennyiségben csomagolt árukra vonatkozó mentességgel szállítani), akkor a vállalkozásnak biztonsági tanácsadót kell foglalkoztatnia. (Kivéve, ha a küldeménydarabok járműről történő lerakodását önállóan a fuvarozó végzi.)

Ha egy vállalkozás diesel üzemanyagot rendelt és a szállítást a fuvarozó tartányos járművel biztosította, akkor ha a fuvarozó a lefejtést önállóan végzi, nem kell ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztatni. (Az önálló azt jelenti, hogy valamennyi lefejtéshez kapcsolódó műveletet a fuvarozó végzi.)

 

Szolgáltatásaink

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos biztonsági tanácsadói szolgáltatásaink

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Jelentkezzen telefonon, vagy emailben!

A veszélyes áru biztonsági tanácsadási szolgáltatás keretében

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó a közlekedési hatóságnál nyilvántartott, érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy. Akkor, amikor biztonsági tanácsadó foglalkoztatásának kötelezettsége merül fel, a tanácsadónak a szállítani tervezett veszélyes áru osztályára kiterjedő képesítéssel kell rendelkeznie. 

 • Segítjük a veszélyes áruk (közöttük a veszélyes hulladékok) szabályszerű osztályozását.
 • Segítünk a veszélyes áruk szabályos csomagolásának és jelölésének kiválasztásában.
 • Segítjük a helyes járműmegjelölést és a fuvarokmány ADR szerinti kitöltését.
 • Segítünk a szállítandó veszélyes árunak megfelelő szállítójármű megválasztását.
 • Elkészítjük a kötelező éves jelentést a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységről.
 • Elvégezzük a szállításban résztvevők kötelező biztonsági képzését és segítjük a jármű felszerelések meghatározását.
 • Támogatjuk partnerünket, hogy alvállalkozók, harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor olyan partnert válasszon, aki a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírásokat maradéktalanul teljesíteni tudja.
 • Ennek részeként kidolgozzuk a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárásokat és a biztonságos és ártalommentes kezelés szabályait.
 • Segítjük a szállítás vagy a be- és kirakás alatt bekövetkezett balesetek, rendkívüli események okának felderítését, és amennyiben szükséges, elkészítjük a jelentést.
 • Segítünk a csomagolásokra, tartályokra vonatkozó felülvizsgálati, üzemben tartási kötelezettségek meghatározásában és nyomon követésében.

Veszélyes áru feladása, szállítása, fogadása esetén akkor is javasolt biztonsági tanácsadót foglalkoztatni vagy alkalomszerűen megbízni, ha erre vonatkozó külön kötelezettség nincs előírva.

Milyen kérdésekben tud segíteni a biztonsági tanácsadó, ha törvény alapján nem kötelező biztonsági tanácsadót foglalkoztatni?

 • A veszélyes áru szabályos csomagolásának ki-, illetve megválasztásában
 • A mentességgel való szállításra vonatkozó szabályok helyes alkalmazásában
 • A veszélyes áru szabályos megjelölésében
 • A szállításban résztvevők biztonsági képzésében

Mikor lehet biztos abban, hogy szüksége van a támogatásunkra?

 • Ha nem tudja eldönteni, hogy az Önök tevékenységére vonatkozik-e az ADR
 • Ha nem biztos benne, hogy kell-e, és ha igen, milyen minősített csomagolást kell alkalmaznia veszélyes áru csomagolása során
 • Ha nem biztos benne, hogy milyen UN szám, csomag, jármű, fuvarlevél megjelölést kell alkalmaznia
 • Ha nem biztos benne, hogy adott veszélyes áru adott módú szállítása esetén szüksége van-e jóváhagyásköteles járműre
 • Ha nem biztos benne, hogy jól alkalmazza a mentességi szabályokat
 • Ha az ADR 1.3 és 1.10 fejezetei szerinti oktatást kell tartania
 • Ha az ADR 1.8 fejezete szerinti kötelezettségeket kell teljesítenie
 • Ha azt szeretné, hogy vállalkozásánál minden rendben legyen veszélyes anyagok és veszélyes áruk területén
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

 • Cím

2030 Érd, Izabella u. 11-13.

 • Telefon
 • Email

Találkozzunk személyesen!

Írjon üzenetet és nemsokára felkeressük!