ADR közbiztonsági terv

Társaságunk segít Önnek fennálló közbiztonsági kötelezettségeinek meghatározásában, a közbiztonsági terv elkészítésében, a közbiztonsági oktatások megtartásában.

A veszélyes áru szállításában résztvevő félként, ahol a szállítási folyamatot a feladótól a szállítón vagy a fuvarozón át egészen a címzettig értjük, nem csak az áru szabályos szállításáért, jelöléséért tartozunk felelősséggel, hanem a felelősség kiterjed a veszélyes áruval való visszaélés minden lehetőség szerinti megakadályozására is.

A közbiztonsági előírások betartására elsősorban a nem mentességgel történő szállításban résztvevők (feladók, szállítók (fuvarozók), címzettek) kötelezettek. Néhány mentességgel szállítható veszélyes árura azonban a mentességtől függetlenül vonatkoznak a közbiztonsági szabályok.

A közbiztonsági előírások betartására kötelezett:

  • A veszélyes áru szállításával csak megfelelően azonosított szállítót, fuvarozót bíz meg
  • Átmeneti tárolóhelyeken, telephelyeken, kikötőkben és rendező pályaudvarokon, a veszélyes áruk szállítása során átmeneti tárolásra használt területeket megfelelően biztosítani kell

A szállításban résztvevők biztonsági tanácsadó általi oktatásában (vagy attól függetlenül) ki kell térni a közbiztonsági kockázat jellegére, a kockázatcsökkentés szükségességére és módjaira, valamint a közbiztonság megsértése esetén teendő intézkedésekre.

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk azok az áruk, amelyekkel terrorcselekmények során vissza lehet élni, ami kikerülés vagy eltulajdonítás esetén súlyos következményekkel járhat, pl. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást idézhet elő, vagy súlyos társadalmi gazdasági zavart okozhat.

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áru szállításában résztvevő fél közbiztonsági terv készítésére kötelezett. (Az ADR pontosan megadja azokat a veszélyességi osztályokat és szállított veszélyes áru mennyiségeket, amelyek esetén a kötelezettség fennáll.)

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

  • Cím

1223 Budapest, Szabadkai u. 14.

  • Telefon
  • Email

Találkozzunk személyesen!

Írjon üzenetet és nemsokára felkeressük!