Tudástár

ADR 2015 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 2015

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (ADR)

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

2013. évi CXI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

2008/68/EK rendelet A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

  • Irodai cím

2030 Érd, Izabella u. 11-13.

  • Postacím

2030 Érd, Izabella u. 11-13.

  • Telefon
  • Email

Találkozzunk személyesen!

Írjon üzenetet és nemsokára felkeressük!