Új rendelet várható a veszélyes anyagok telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályai

A rendelettervezet értelmében számos új előírás várható a telephelyen belüli veszélyes áru tárolására vonatkozóan, ajánlott a változásokra időben felkészülni. A rendelettervezet pillanatnyi szövege alapján viszonylag kis mennyiségű veszélyes áru tárolásától már élni fognak az alábbiakban összefoglalt kötelezettségek.

Veszélyes árukat olyan csomagoló- vagy szállítóeszközökben szabad tárolni, amelyek az ADR előírásainak megfelelnek, valamint nem sérültek, nem szivárognak, felületükön veszélyesanyag-maradvány nincs. Addig amíg korábban a telephelyen belüli veszélyes anyag tárolásra nem volt követelmény a minősített csomagolás használata, a jövőben várhatóan azzá válhat.

A veszélyes áru tárolására használt csomagoló- és szállítóeszközöket az ADR-ben foglalt előírásoknak megfelelő jelöléssel, bárcával vagy nagybárcával is el kell látni. Azaz addig amíg korábban a telephelyi veszélyes anyag tárolásra a kémiai biztonsági szabályok vonatkoztak, a jövőben az ADR szerint jelölésköteles csomagoló- és szállítóeszközöket az ADR szerinti bárcával vagy nagybárcával is meg kell jelölni.

Veszélyes árut vagy anyagot úgy kell elhelyezni és tárolni, hogy az áru vagy anyag ellenőrizetlen módon vagy véletlen folytán ne válhasson szabaddá, az esetlegesen szabaddá váló anyagot fel lehessen fogni és el lehessen távolítani. Azaz veszélyes árut kizárólag kármentőn vagy annak minősülő felületen szabad tárolni a jövőben.

Az üzemeltetőnek megfelelő eszközöket kell készenlétben tartania, ami egy esetleges veszélyesanyag-kikerülés esetén alkalmas a kikerülő veszélyes áru minőségének és mennyiségének megfelelő kármentesítési műveletre.

A rendelet korlátozni tervezi az egyes nagyon veszélyes áruk tárolására használatos terek maximális méretét.

ADR szerinti halmazolási előírásokat és az egyes csomagolások halmazolhatóságát a tervezet szerint nem csak szállítás során, hanem a telephelyen is be kell tartani.

A rendelettervezet részletes előírásokat tervez bevezetni a veszélyes áruk telephelyi tárolásával kapcsolatos együtt-tárolási szabályok tekintetében is. Ennek érdekében tárolási osztályokat vezet be.

A rendelettervezet egyben a gyúlékony folyadékok tárolására használt terek zónabesorolására is fog előírást tartalmazni.

Miben segíthet Önnek a GENERISK Kft. a rendelettervezettel kapcsolatban?

Segítünk a rendelet követelményeinek megfelelni, a rendelet előírásait az Ön esetére értelmezni, továbbá meghatározni azon műszaki és szervezeti intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfeleljenek a várhatóan változó jogi környezetnek.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

  • Irodai cím

1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em. 8.

  • Postacím

1223 Budapest, Szabadkai u. 14.

  • Telefon
  • Email

Találkozzunk személyesen!

Írjon üzenetet és nemsokára felkeressük!